Podmienky akreditácie

Každý žiadateľ o akreditáciu musí vyplniť akreditačný formulár.

Uzávierka akreditácii je 18.6.2018, po tomto termíne nebudeme akceptovať žiadne žiadosti. O udelení resp. neudelení akreditácie budeme žiadateľov informovať do 20.6.2018. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť udelenie akreditácie pre nedodržanie termínu, podmienok i v prípade veľkého záujmu.

Internetové médium: musí uviesť všetky tlačové správy a napísať aspoň jeden autorský článok o festivale. Rovnako musí zverejniť všetky správy na svojej facebookovej stránke (ak ju má založenú).

Tlačené médium: uviesť minimálne tri články o festivale. Novinári a fotografi na voľnej nohe musia preukázať spoluprácu s printovými médiami.

Rozhlasové a televízne médium: podporiť festival buď programovo, uvedením info správ o festivale, alebo odvysielať rozhovor s organizátormi festivalu.  

Stiahnite si žiadosť o press akreditáciu.

nestville park

NESTVILLE PARK

Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.

NESTVILLE WISHKY

Jedna z najdôležitejších pohnútok k začatiu výroby Whisky Nestville bola kvalitná a krištáľovo čistá voda, ktorej rozbor ukázal minerálne zloženie, ktoré je mimoriadne vhodné pre produkciu whisky. Na základe geologických výskumov sa zistilo, že voda, ktorú používame preteká kvartérnymi sedimentamizubereckého a bielepotockého súvrstvia. Voda prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej Kotliny, počas ktorej je obohacovaná o jedinečné minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru.

TU SA ZABAVÍŠ

MIESTO KONANIA

PODPORUJU NÁS

PARTNERI

partner 42
partner 43
partner 49
partner 21
partner 50
partner 48
partner 46
partner 41
partner 44
partner 28
partner 23
partner 51
partner 52
partner 53