Podmienky akreditácie

Každý žiadateľ o akreditáciu musí vyplniť akreditačný formulár.

Uzávierka akreditácii je 18.6.2018, po tomto termíne nebudeme akceptovať žiadne žiadosti. O udelení resp. neudelení akreditácie budeme žiadateľov informovať do 20.6.2018. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť udelenie akreditácie pre nedodržanie termínu, podmienok i v prípade veľkého záujmu.

Internetové médium: musí uviesť všetky tlačové správy a napísať aspoň jeden autorský článok o festivale. Rovnako musí zverejniť všetky správy na svojej facebookovej stránke (ak ju má založenú).

Tlačené médium: uviesť minimálne tri články o festivale. Novinári a fotografi na voľnej nohe musia preukázať spoluprácu s printovými médiami.

Rozhlasové a televízne médium: podporiť festival buď programovo, uvedením info správ o festivale, alebo odvysielať rozhovor s organizátormi festivalu.  

Stiahnite si žiadosť o press akreditáciu.

nestville park

NESTVILLE PARK

Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.

NESTVILLE WISHKY

Jedna z najdôležitejších pohnútok k začatiu výroby Whisky Nestville bola kvalitná a krištáľovo čistá voda, ktorej rozbor ukázal minerálne zloženie, ktoré je mimoriadne vhodné pre produkciu whisky. Na základe geologických výskumov sa zistilo, že voda, ktorú používame preteká kvartérnymi sedimentamizubereckého a bielepotockého súvrstvia. Voda prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej Kotliny, počas ktorej je obohacovaná o jedinečné minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru.

TU SA ZABAVÍŠ

MIESTO KONANIA

PODPORUJU NÁS

PARTNERI

partner 42
partner 43
partner 49
partner 21
partner 50
partner 48
partner 46
partner 41
partner 44
partner 28
partner 23