Tickets

Permanentka 

 • Dospelý v predpredaji - 18€
 • Dospelý na mieste - 22€
 • Dieťa (6-12 r.) v predpredaji - 6€
 • Dieťa (6-12 r.) na mieste - 7€

Denná vstupenka

Dospelý 

1. deň (28.06.2019)

 • Dospelý v predpredaji - 9€
 • Dospelý na mieste - 11€

2. deň (29.06.2019)

 • Dospelý v predpredaji - 13€
 • Dospelý na mieste - 15€

Dieťa (6-12 r.)

1. deň (28.06.2019)

 • Dieťa v predpredaji - 3€
 • Dieťa na mieste - 4€

2. deň (29.06.2019)

 • Dieťa v predpredaji - 5€
 • Dieťa na mieste - 6€

*Deti do 6 rokov v doprovode rodiča majú vstup ZDARMA.

Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal po kliknutí na logo

 

 

 

nestville park

NESTVILLE PARK

Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.

NESTVILLE WISHKY

Jedna z najdôležitejších pohnútok k začatiu výroby Whisky Nestville bola kvalitná a krištáľovo čistá voda, ktorej rozbor ukázal minerálne zloženie, ktoré je mimoriadne vhodné pre produkciu whisky. Na základe geologických výskumov sa zistilo, že voda, ktorú používame preteká kvartérnymi sedimentamizubereckého a bielepotockého súvrstvia. Voda prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej Kotliny, počas ktorej je obohacovaná o jedinečné minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru.

TU SA ZABAVÍŠ

MIESTO KONANIA

PODPORUJU NÁS

PARTNERI

partner 42
partner 43
partner 49
partner 21
partner 50
partner 48
partner 46
partner 41
partner 44
partner 28
partner 23