How to become a partner

Generálny partner

Hodnota budgetu:

 • Propagácia loga a firmy v mediálnych výstupoch, billboardy, printy, PR, plagáty - branding , rádio.
 • Branding na viditeľných miestach v areáli podujatia 
 • Listing v ponuke občerstvenia pre public /produkty/.
 • Možnosť promo aktivít počas dvoch dní podujatia {sampling, predaj}.
 • Možnosť využitia online prostredia festivalu pre zapojenie širokej verejnosti do súťaží o produkty.
 • Bulletin s brandingom firmy.
 • Neformálne stretnutia s obchodnými partnermi.
 • 5x VIP zóna vstupenka pre sponzora.

Hlavný partner

Hodnota budgetu:

 • Branding na viditeľných miestach v areáli podujatia.
 • Branding loga na tlačených plagátoch
 • Možnosť promo aktivit počas dvoch dní podujatia {sampling, predaj}
 • Možnosť využitia online prostredia festivalu pre zapojenie širokej verejnosti do súťaží o produkty.
 • 3x VIP zóna vstupenka pre sponzora.

Reklamný partner

Hodnota budgetu:

 • Branding na viditeľných miestach v areáli podujatia.
 • Možnosť promo aktivit počas dvoch dní podujatia {sampling, predaj}
 • 1x VIP zóna vstupenka pre sponzora 
nestville park

NESTVILLE PARK

Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.

NESTVILLE WISHKY

Jedna z najdôležitejších pohnútok k začatiu výroby Whisky Nestville bola kvalitná a krištáľovo čistá voda, ktorej rozbor ukázal minerálne zloženie, ktoré je mimoriadne vhodné pre produkciu whisky. Na základe geologických výskumov sa zistilo, že voda, ktorú používame preteká kvartérnymi sedimentamizubereckého a bielepotockého súvrstvia. Voda prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej Kotliny, počas ktorej je obohacovaná o jedinečné minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru.

TU SA ZABAVÍŠ

MIESTO KONANIA

PODPORUJU NÁS

PARTNERI

partner 19
partner 20
partner 21
partner 22
partner 23
partner 28
partner 29
partner 33
partner 34
partner 36
partner 37
partner 38
partner 39