How to become a partner

Generálny partner

Hodnota budgetu:

 • Propagácia loga a firmy v mediálnych výstupoch, billboardy, printy, PR, plagáty - branding , rádio.
 • Branding na viditeľných miestach v areáli podujatia 
 • Listing v ponuke občerstvenia pre public /produkty/.
 • Možnosť promo aktivít počas dvoch dní podujatia {sampling, predaj}.
 • Možnosť využitia online prostredia festivalu pre zapojenie širokej verejnosti do súťaží o produkty.
 • Bulletin s brandingom firmy.
 • Neformálne stretnutia s obchodnými partnermi.
 • 5x VIP zóna vstupenka pre sponzora.

Hlavný partner

Hodnota budgetu:

 • Branding na viditeľných miestach v areáli podujatia.
 • Branding loga na tlačených plagátoch
 • Možnosť promo aktivit počas dvoch dní podujatia {sampling, predaj}
 • Možnosť využitia online prostredia festivalu pre zapojenie širokej verejnosti do súťaží o produkty.
 • 3x VIP zóna vstupenka pre sponzora.

Reklamný partner

Hodnota budgetu:

 • Branding na viditeľných miestach v areáli podujatia.
 • Možnosť promo aktivit počas dvoch dní podujatia {sampling, predaj}
 • 1x VIP zóna vstupenka pre sponzora 

 

Kontakt

Marketing Director

 • Mobil: +421 917 137 123
 • Tel. č.: +421 52 42 63 615
 • E-mail: brand@nestville.sk
nestville park

NESTVILLE PARK

Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.

NESTVILLE WISHKY

Jedna z najdôležitejších pohnútok k začatiu výroby Whisky Nestville bola kvalitná a krištáľovo čistá voda, ktorej rozbor ukázal minerálne zloženie, ktoré je mimoriadne vhodné pre produkciu whisky. Na základe geologických výskumov sa zistilo, že voda, ktorú používame preteká kvartérnymi sedimentamizubereckého a bielepotockého súvrstvia. Voda prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej Kotliny, počas ktorej je obohacovaná o jedinečné minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru.

TU SA ZABAVÍŠ

MIESTO KONANIA

PODPORUJU NÁS

PARTNERI

partner 42
partner 43
partner 49
partner 21
partner 50
partner 48
partner 46
partner 41
partner 44
partner 28
partner 23